O meni

Moje ime je Jasna Jasna Žmak i apsolvetnica sam psihodramske psihoterapije pri Centru za psihodramu u Zagrebu. Psihodramom se bavim zadnjih nekoliko godina, a moj “glavni” posao je u kulturnom polju – radim kao spisateljica i dramaturginja te docentica na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Iza mene je velik broj radionica na temu pisanja, dramaturgije i feminističke kritike. Kao feministkinji, pitanje ženskih prava iznimno mi je bitno i zato sam kreirala One stvari kao platformu za direktan, praktični rad na tim pitanjima. Objavila sam knjigu One stvari – eseji o ženskoj seksualnosti (Fraktura, 2020) u kojoj sam se ekstenzivno bavila pitanjima iz polja seksualnosti, kako iz teorijsko-povijesne, tako i iz osobne perspektive.

jasnajasnazmak.net