Psihodrama

Treba nam snoliki svijet da bismo otkrili značajke stvarnog svijeta u kojem mislimo da živimo.

Paul Karl Feyerabend, 1975.

Psihodrama je terapijska i edukativna metoda koja se bazira na principu igranja uloga i omogućava nam da određene teme i probleme sagledamo iz različitih uglova, ne samo iz onog na koji smo navikle. Psihodrama uključuje širok spektar vježbi kroz koje možemo bolje upoznati sebe, istražiti neke vlastite dijelove s kojima smo rijetko u kontaktu ili isprobati neke nove vještine. Psihodrama je primarno akcijska i iskustvena, a tek onda razgovorna metoda, što znači da se bazira na poticanju spontanosti i kreativnosti kao bitnim aspektima našeg života.

Psihodrama na um i tijelo gleda kao na jednu cjelinu i podrazumijeva da promjena jednog nije moguća bez promjene drugog te stoga omogućava holistički pristup svim aspektima našeg života. Vježbe poput zamjene uloga, praznih stolica, sociometrije i sociodrame integralni su dio psihodramske prakse koje na dinamičan način aktiviraju ne samo naše kognitivne, već i naše emocionalne i afektivne kapacitete.